Asianajotoimisto Jussi Neuvonen on kotkalainen asianajotoimisto, joka tarjoaa palveluita yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille.

Toimisto sijaitsee Kotkansaaressa osoitteessa Rauhankatu 4, 48100 Kotka.

Toimisto kuuluu Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajajatapaa, ja ainoastaan Suomen Asianajajaliiton jäsen saa käyttää itsestään asianajajan ammattinimitystä. Lisätietoa asianajajia koskevista ohjeista ja määräyksistä Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta.

Kaikessa toiminnassani tavoitteena on asiakkaan edun mukainen ratkaisu, myös asiaan liittyvät kustannukset ja riskitekijät huomioiden.

Ota yhteyttä - alkuneuvottelu on maksuton, mikäli se ei johda varsinaiseen toimeksiantoon.